Poniższy kalkulator umożliwia wygenerowanie kodu potrzebnego do otworzenia tzw. Engineering Screen, w którym możemy sprawdziń np. wariant zabezpieczenia MEP. Instrukcja krok po kroku, jak wygenerować kod:
  • Będąc na głównym pulpicie telefonu wchodzimy do Help Screen wciskając po kolei:
    ALT + CAPS + H.
  • Uzupełniamy formularz według wzoru.
  • Wybieramy czas trwania klucza - w przypadku usunięcia blokady simlock nie ma to znaczenia.
  • Automatycznie zostanie wyświetlony kod.
  • Aby go wpisać należy pozostać w Help Screen oraz wpisać wygenerowany kod (cyfry uzyskamy wciskać jednocześnie ALT oraz odpowiedni klawisz, np. dla "5" wciskamy kombinację ALT + D
  • Jeżeli sprawnie i poprawnie wpisany zostanie kod naszym oczom ukaże się Engineering Screen
PIN urządzenia:np. ffaa0000
Wersja aplikacji:np. 4.6.0.100 (233)
Czas pracy:np. 123456
Czas trwania:
Twój klucz ESCREEN: